CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN MICROTECH

Video

Tin tức

Hiệu chuẩn Bộ quả cân chuẩn F1 F2 M1

Phạm vi áp dụng Hiệu chuẩn quả cân chuẩn cấp chính xác F1, F2 và M1

Hiệu chuẩn đo lường chuyên nghiệp

Công Ty Cổ Phần Hiệu Chuẩn Microtech tự hào là một trong những công ty tư nhân hàng đầu Việt Nam

Hiệu chuẩn, Hiệu chỉnh, Kiểm Định?

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa chuẩn đo lường và phương tiện đo để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó.

Làm gì để bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng tại TPHCM

Làm gì để bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng tại TPHCM
0908.166.228 - 0963.211.459