CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN MICROTECH
Nội dung đang cập nhật

Xem thêm Tin tức

Làm gì để bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng tại TPHCM
Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa chuẩn đo lường và phương tiện đo để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó.
Phạm vi áp dụng Hiệu chuẩn quả cân chuẩn cấp chính xác F1, F2 và M1
0908.166.228 - 0963.211.459