CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN MICROTECH

Dịch vụ hiệu chuẩn Khối lượng

HIỆU CHUẨN CÂN PHÂN TÍCH, CÂN KỸ THUẬT

Cân phân tích và cân kỹ thuật là thiết bị đùng để xác định khối lượng của vật thể với cấp chính xác siêu cao. Thiết bị này được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

HIỆU CHUẨN CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO

Cân đồng hồ lò xo là thiết bị đùng để xác định khối lượng của vật thể với cấp chính xác thường. Thiết bị này được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

HIỆU CHUẨN CÂN Ô TÔ

Cân ô tô hay trạm cân điện tử là thiết bị dùng để xác định khối lượng của ô tô và hàng hóa trên ô tô với khối lượng lớn. Thiết bị này được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN MICROTECH

Số 52 Đường C, Khu TTHC Dĩ An, Phường Dĩ An, Tp Dĩ An, Bình Dương

Mail: info@microtech.com.vn

Hotline: 0908.166.228, 0963.211.459

0908.166.228 - 0963.211.459